1979

สตาร์ เทรค: บทเริ่มต้นแห่งการเดินทาง Star Trek: The Motion Picture (1979)
6.4
SUB

สตาร์ เทรค: บทเริ่มต้นแห่งการเดินทาง Star Trek: The Motion Picture (1979)

สตาร์ เทรค: บทเริ่มต้นแห่งการเดินทาง (อังกฤษ: Star Trek […]